19.02.2015
Tasdik Hizmetleri
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Ekleriyle Birlikte Tasdik Edilerek Rapora Bağlanması
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Ekleriyle Birlikte Tasdik Edilerek Rapora Bağlanması
 • Devlet Teşvikleri, İndirim, İstisna, ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik İşlemleri
 • Yatırımların ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler
 • AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler
 • Kobi Birleşmelerinde Vergisel Teşvikler
 • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 • Avrupa Birligi tarafından Desteklenen Projelerin Rapora Bağlanması
 • Diğer Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik İşlemleri
 • Kalkınma Ajansı Hibelerine ilişkin Tasdik İşlemleri
 • Kanuni Defter Ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi
 • Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü Yapılarak Tasdik Edilmesi
 • Tam Tasdik Raporu'nun Düzenlenmesi
 • Yapılan Ara Denetimlerle Yönetime Rapor Sunulması